IJsselkadeproject


Langs de IJssel stonden tot voor enkele jaren fabrieken, waar vroeger meer bedrijvigheid was dan in latere jaren.

In 2005 is een nieuwbouwproject voltooid met appartementen en een woontoren van 10 verdiepingen, alsmede met grachtenwoningen voor gezinnen. Het hele blok woningen is ontworpen door de Italiaanse architect Adolfo Natalini.

De elementen die het plan dragen, komen voort uit de omgeving: de vorm van de rivier aan de ene kant en het stratenpatroon en de bouwblokken van de binnenstad aan de andere kant. De lichte kromming van de IJssel zet zich door in de gevels van de appartementen die aan de rivier zijn gesitueerd. Zo loopt ook de nieuwe gracht synchroon aan de gevels van de grachtenwoningen.
Bij Natalini spelen pleinen een belangrijke rol. Het Hanzeplein is een open ruimte vóór de woontoren, de Saltpoort.

Komende over de Veerpoort heeft men zicht op overblijfselen van de middeleeuwse stadswallen en op de hergegraven stadsgracht. Daarmee heeft het project twee waterfronten, één aan de rivier en één aan de gracht.
Ook zijn restanten van de Saltpoort ontdekt. De Saltpoort, gelegen vlakbij de Veerpoort, diende voor voetgangers en voor goederen uit de haven. Door de Veerpoort kwam men met karren enz. de stad binnen.
Op de boulevard staat een beeldengroep van de (eveneens Italiaanse) kunstenaar Roberto Barni met de titel "Passi d'Oro" (voetstappen van goud). Drie mannen van vier, twee en één meter hoog lijken uit de IJssel te komen en naar de stad te slenteren.
De sokkel is uitgevoerd als een wereldkaart; daarmee de mannen kenschetsend als wereldburgers.
Tevens staan er prachtige gedichten van Kees Rood en Harmen Wind.

 

 

IJSSEL

Zij leidt een eindeloos bestaan
Passeert zonder voorbij te gaan

Zij put de kracht uit haar verval
en maakt zich breed aan lager wal

Daar loopt zij bruid in waterkant
en draagt de hemel
door het land


Harmen Wind
Gedicht IJssel  Hanzeweg

Rivier

Aan de bodem van haar
ogen ligt haar geluk
dichtbij de aarde
de aarde is haar
GROND

Wolken stijgen in haar
Vogels dalen in haar
De hemel is haar
ADEM

Zij vreest geen strijd
Zij kent zonder wapens de weg
De weg is haar
VRIJHEID

Kees Rood
Gedicht IJssel Veerpoortdijk