De Gasthuiskerk, een waar Cultureel Centrum! 

 De geheel gerenoveerde Gasthuiskerk, gebouwd in de middeleeuwen is omgetoverd in een waar Cultureel Centrum. U kunt hier terecht voor muziek, dans, cabaret,lezingen of de leestafel. 

Oorspronkelijk is dit gebouwd als hospitaal of gasthuis,gebruikt voor opvang van arme en zieke reizigers. Pas in 1489 werd het als R.K. Godshuis in gebruik genomen met een hoofdaltaar dat gewijd was aan de Heilige Anthonius. Vandaar dat de kerk tegenwoordig ook nog steeds Anthoniuskapel wordt genoemd. Na wisselende bestemmingen kregen in 1735 de Lutheralen de kerk in gebruik. Thans is het in gebruik voor de Remonstrantse Gemeenschap.
Het orgel van orgelbouwer Naber uit Deventer dateert uit 1845. Bovenop de orgelkast staat het symbool van de Lutheralen: een zwaan die uit de vlammen herrijst. Er is ook nog een Kabinetorgel uit het midden van de 18e eeuw.
Tijdens de renovatie in 2013 zijn diverse skeletten gevonden, waaronder 2 kindjes in één kist. Deze zijn te bekijken in Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg.